Loading

Deze opdracht kreeg ik van S.B.O. De Brug uit Vianen. Zij wilden na 32 jaar een ander, moderner en passender logo voor de school. Na veel schetsen, ontwerpen en overleg, is niet alleen deze school maar ook ik trots op het nieuwe logo van deze school. De simpelheid en toch de gelaagdheid van het logo maken voor mij in ieder geval dit logo speciaal. Het vertelt iets over de school en waar het voor staat. Voor de diepere betekenis, de gelaagdheid van het logo, verwijs ik u graag naar het citaat van Otto Daniëls (directeur), aangezien ik mijzelf niet in staat acht om het beter te verwoorden dan dat hij dit heeft gedaan.

ottodaniels

Otto Daniëls – Directeur S.B.O. De Brug

“De cirkel staat voor structuur. Wij zijn een SBO school (speciaal basisonderwijs) waar structuur heel belangrijk is. De brug spreekt voor zich, zo heet onze school, maar wat het extra mooi maakt is dat de brug in het logo, buiten de cirkel uitkomt. Op onze school mogen de kinderen ook buiten de lijntjes kleuren!

Wel structuur, maar niet opgesloten zitten, wij bewegen mee! Bovendien zie je in de brug ook het Ichtus teken (vis), wat mooi past bij de Christelijke identiteit van onze school. En tenslotte is het logo uitgevoerd in de kleuren van Stichting Fluenta, dat is de onderwijs stichting waartoe De Brug behoort!” – Otto Daniëls (directeur S.B.O. De Brug).

Ook in de daaropvolgende nieuwsbrief van de school werd ook nog eens positief gereageerd op deze verandering met daarbij wederom een goede uitleg over het nieuwe logo.

“Na 32 jaar namen we afscheid van het logo van De Brug. Al zullen op een paar plaatsen de herinneringen blijven. Denk aan de gevelsteen geplaatst bij de ingebruikname van het gebouw, de koffiekopjes en de schoolvlag. Maar wat is een school zonder logo? Zonder herkenningsteken? En daarom willen we u graag laten kennismaken met ons nieuwe logo, naar een ontwerp van Jacco van Santen.

Een korte uitleg bij ons nieuwe logo. Herkenbaar is De Brug gebleven, zoals wij een brug willen zijn voor leerlingen en ouders naar een gelukkiger toekomst. In de Brug kunt u ook het Ichtusteken zien. Sinds de Romeinen al het symbool waarmee christenen zich aan elkaar verbinden. En voor ons is het geloof een kernwaarde in ons werken en leven. De blauwe cirkel geeft aan dat we een school willen zijn waarin we structuur en houvast willen bieden. De veiligheid en het welbevinden staan centraal. Dat wij wel buiten onze kaders willen en kunnen denken en werken wordt verbeeld in het doorbreken van de cirkel. En dit alles in de kleuren blauw en groen, waarmee we onze verbondenheid met de Stichting Fluenta willen laten zien.”

Tot slot heb ik voor deze school ook nog het briefpapier mogen ontwerpen.